ข่าวสาร & โปรโมชั่น

 

ควิก เซอร์วิส คืออะไร?
ร้านสารพัดบริการ ที่รวบรวมเอา บริการหลายๆอย่างที่จำเป็นในชีวิต ประจำวัน ของผู้คนในชุมชน …
ใครเหมาะสม ทำธุรกิจนี้?
Quick Service เป็นธุรกิจ ที่เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ลงทุนต้องมี ความชอบ และใจรักในงานด้าน …
ทำเลแบบไหน เหมาะเปิดร้าน?
ชุมชนขนาดใหญ่ๆ มีประชากรอาศัย หนาแน่น เช่น หมู่บ้านจัดสรร …
ที่มาของ รายได้มาจากไหน?
ธุรกิจอื่นที่เปิดร่วมได้? ได้แก่ ร้านขายหนังสือ, ร้านถ่ายเอกสาร ทำนามบัตร ตรายาง …
ทำร่วมกับธุรกิจอื่นได้มั้ย?
ธุรกิจอื่นที่เปิดร่วมได้? ได้แก่ ร้านขายหนังสือ, ร้านถ่ายเอกสาร ทำนามบัตร ตรายาง…