About us
About us
Service
Franchise
Branches
News & Promotion
Questionare
Download
Contact us

สัญญาว่าจ้างสำรวจความเป็นไปได้ของทำเลและพื้นที่ก่อนเปิดกิจการ
   
วันที่ :
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง :
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
แขวง :
เขต :
จังหวัด :
 

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง กับ ทีมงาน     Quick Service      เลขที่  99/124 หมู่ 4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่งให้ ตกลงทำสัญญากันดังนี้

 
สถานที่ให้สำรวจ :


** ระยะเวลาสำรวจ  7 วัน

** ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ  5,000 บาท

ข้อมูลที่ได้รับ

1. ลักษณะของทำเล
2. ลักษณะของคน/ปริมาณคนผ่านหน้าร้าน
3. ลักษณะถนนและรถยนต์ที่วิ่งที่ผ่านหน้าร้าน
4. สถานที่จอดรถได้
5. จำนวนหมู่บ้านในรัศมี 1-3 กม. มีกี่หมู่บ้าน,หมู่บ้านอะไรบ้าง
6. ปริมาณครัวเรือนที่อาศัยรอบๆบริเวณในรัศมี 1-3 กม.มีจำนวนเท่าไร
7. ลักษณะกลุ่มคนประเภทไหนที่อยู่ในรัศมี
8. ร้านคู่แข่ง
ลงชื่อ :
ลงชื่อ :
 
 
QuickServiceShop
สนใจแฟรนไชส์ติดต่อ
โทร : 08-6091-6872 คุณชัยนนท์
e-mail : quickserviceshop@gmail.com


QuickServiceShop.com © 2011
ออกแบบเว็บไซต์ และโปรโมทโดย ThaiFranchiseCenter.com
  รวมแฟรนไชส์ไทย